ZADZWOŃ 32 260 98 53

Regulacje prawne

Regulacje prawne które mogą rozwiać wątpliwości czy potrzebuje kartę odpadu, kartę potwierdzającą odzysk bądź recykling, czy muszę prowadzić ewidencje. Na te pytania znajdziemy odpowiedź na stronach ministerstwa pod adresem  http://isap.sejm.gov.pl

Pliki do pobrania:

Ustawa o odpadach.pdf

Kody PKWiU

Przykładowa klasyfikacja PKWiU do celów fiskalnych

Pozycja :
1.    24.10.12.0 Żelazostopy.
2.    24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali.
3.    Ex. 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich: cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
4.    38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
5.    38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
6.    38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
7.    38.11.58.0 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
8.    38.32.2 Surowce wtórne metalowe
9.    38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
10.  38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

 

Karta przekazanaia odpadu KPO

Karta przekazania odpadu jest dokumentem potwierdzającym prawidłowe przekazanie posiadanego odpadu uprawnionym odbiorcom. Przekazujący odpad jest zobligowany do wystwienia karty przekazania odpadu w momencie przekazywania go odbiorcy, a ten musi potwierdzić na karcie przyjęcie odpadu oraz transport jezeli był przez niego wykonany. Posiadacz odpadu może przekazywać odpady do głownego odbiorcy za pomocą firmy transportowej, musi jednak uwzględnić jego dane na karcie przekazania, a firma transportowa ma obowiązek poświadczyć wykonanie tej usługi.

https://www.mos.gov.pl/
Strona gdzie mozna zaczerpnąć wiecej wyjasnien.

Karty DPR i DPO

Ministerstwo Środowiska na swojej stronie opublikowało interpretację dotyczącą ewidencji związanej z potwierdzaniem recyklingu i innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych za pomocą dokumentów DPO* i DPR**. *DPR – dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, w tym określający masę odpadów i sposób ich recyklingu,
**DPO – dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich odzysku.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się interpretacją: http://www.mos.gov.pl/

Źródło: www.mos.gov.pl